mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu
Rok szkolny 2020/2021